ONLINE PRIVACY STATEMENT

Het Conservatorium Hotel respecteert de privacy van al haar klanten en zakenpartners en behandelt persoonlijke informatie (persoonsgegevens) die door hen worden verstrekt als vertrouwelijk. We verzamelen, gebruiken en bewaren dergelijke gegevens met alle zorgvuldigheid, in overeenstemming met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.

In dit document wordt het Privacybeleid van het Conservatorium Hotel beschreven. Hierin wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke voordelen u hiervan kunt ondervinden tijdens het gebruik van onze website. Neem even de tijd om de onderstaande gedeelten te lezen.

1. Wat is het Conservatorium Hotel?

Het Conservatorium Hotel is een hotel dat onderdeel is van de hotelketen The Set Hotels. Het Conservatorium Hotel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50975773 en het kantoor van het hotel is geregistreerd op het adres Van Baerlestraat 27, 1071 AN Amsterdam.

Door gebruik te maken van de website van het Conservatorium Hotel, www.conservatoriumhotel.com (verder: de ‘website’), kunt u onder andere online reserveringen maken, vragen- en feedbackformulieren insturen, deelnemen aan enquêtes en promoties, solliciteren op een vacature, een abonnement nemen op de nieuwsbrief of een brochure aanvragen.

Wanneer u een van de bovenstaande handelingen verricht, verstrekt u persoonsgegevens aan het Conservatorium Hotel. De wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Welke informatie wordt door het Conservatorium Hotel verzameld en verwerkt?

Afhankelijk van de functionaliteit van de website die u gebruikt kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen onder andere de volgende informatie bevatten:

 • informatie die u verstrekt binnen de context van een service van het Conservatorium Hotel, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, paspoortnummer of nummer van identiteitsbewijs, creditcardgegevens met inbegrip van de naam van de creditcardhouder, het factuuradres, het creditcardnummer en de vervaldatum;
 • informatie over uw voorkeuren en gezinssamenstelling, met inbegrip van kamervoorkeuren, vrijetijdsbesteding, naam en leeftijd van kinderen en andere informatie die benodigd is om te voldoen aan speciale verzoeken;
 • informatie over uw gebruik van de website, voorkeur voor communicatievorm, statistische gegevens met betrekking tot uw verblijf en reacties op speciale aanbiedingen en enquêtes;
 • eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan het Conservatorium Hotel.

3. Cookies

Onze klanten dienen zich er tevens van bewust te zijn dat informatie en gegevens mogelijk automatisch worden verzameld door de normale werking van onze webservers en door het gebruik van ‘cookies’. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die door een website kunnen worden gebruikt voor het herkennen van terugkerende gebruikers, het faciliteren van de toegang tot en het gebruik van de website door de gebruiker, en het volgen van gebruikspatronen en verzamelen van statistische gegevens die het mogelijk maken de inhoud te verbeteren en gerichte advertenties weer te geven.

We verzamelen daarnaast technische informatie met betrekking tot uw computer, telkens wanneer u een pagina opent tijdens uw bezoek aan onze websites. Tot deze informatie behoren onder andere uw IP-adres, het gebruikte besturingssysteem en het type browser. We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw bezoek aan onze website te verbeteren. De informatie wordt niet verkocht of overgedragen aan derden. Deze tijdelijke cookies vormen een geïntegreerd onderdeel van de gebruikte technologie. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of automatisch laten weigeren. Aangezien elke browser anders werkt, dient u het ‘help’- gedeelte van uw browser te raadplegen voor meer informatie over het instellen van uw voorkeuren met betrekking tot cookies.

Cookies van het Conservatorium Hotel kunnen geen schade toebrengen aan uw computer of de bestanden die erop zijn opgeslagen.

4. Voor welke doeleinden gebruikt het Conservatorium Hotel informatie over u?

Het Conservatorium Hotel kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om u in staat te stellen de website te gebruiken en om de diensten van het Conservatorium Hotel te leveren (zoals het uitvoeren van een reservering of het beantwoorden van een verzoek om informatie);
 • voor identificatie- en verificatiedoeleinden;
 • om betalingen te kunnen verwerken;
 • om u informatie toe te zenden over de eigen diensten van het Conservatorium Hotel, zoals berichten over onze nieuwste promoties en (indien u daarvoor toestemming hebt gegeven) de diensten van bepaalde partners van het Conservatorium Hotel;
 • om marktonderzoek uit te voeren via enquêtes zodat we beter aan uw behoeften kunnen voldoen, en de effectiviteit van onze website, uw beleving in het hotel, onze verschillende vormen van communicatie, onze advertentiecampagnes en/of onze promotionele activiteiten kunnen verbeteren;
 • om anonieme statistische gegevens te genereren;
 • om de website te beveiligen en af te stemmen op uw wensen en behoeften;
 • om informatie over u te verstrekken aan derden en toegang te bieden tot dergelijke informatie, indien u daartoe toestemming hebt gegeven of dit op grond van wetten en/of voorschriften is toegestaan.

Berichten van het Conservatorium Hotel

Het Conservatorium Hotel stuurt zo nu en dan berichten over onze nieuwste producten en diensten, alsmede speciale aanbiedingen aan personen die zich op deze diensten hebben geabonneerd. Indien u dergelijke e-mailberichten niet van ons wilt ontvangen, kunt u uw abonnement op deze diensten opzeggen of ons een e-mail sturen met het verzoek u te verwijderen van de abonnementslijst. Daarnaast wordt in elk bericht dat het Conservatorium Hotel u toezendt de mogelijkheid geboden verdere toezending stop te zetten.

Gebruik door derden

Het Conservatorium Hotel geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden voor direct marketing (zoals het toezenden van aanbiedingen en promoties), tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend.

Het Conservatorium Hotel geeft uw informatie door aan derden voor zover u uitdrukkelijk toestemming hebt verleend met betrekking tot de betreffende derde partij en/of voor zover de informatie niet met u in verband kan worden gebracht (bijvoorbeeld automatisch gegenereerde informatie).

Het Conservatorium Hotel geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien het hotel daartoe verplicht is op grond van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien het Conservatorium Hotel dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.

5. Hoe beschermt het Conservatorium Hotel uw persoonlijke informatie?

Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang ertoe door onbevoegden te voorkomen en erop toe te zien op dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt, heeft het Conservatorium Hotel passende fysieke, elektronische en beheertechnische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die het hotel online verzamelt te beschermen en te beveiligen. De website is voorzien van een firewall, die is ontworpen en ingesteld om de persoonsgegevens die van u worden verzameld te beschermen tegen ongeautoriseerde en onbedoelde toegang.

6. Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke informatie het Conservatorium Hotel van u heeft verzameld, kunt u een verzoek indienen bij het Conservatorium Hotel om een overzicht van uw persoonsgegevens te ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Het Conservatorium Hotel zal deze informatie binnen 4 weken schriftelijk aan u verstrekken.

Indien de persoonsgegevens die het Conservatorium Hotel over u in bezit heeft onjuist of onvolledig zijn, of onnodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, kunt u het Conservatorium Hotel vragen de gegevens te corrigeren, te wissen of te blokkeren. Het Conservatorium Hotel zal binnen 4 weken op een dergelijk verzoek reageren.

7. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?

Het Conservatorium Hotel behoudt zich alle rechten voor om dit Privacybeleid zo nu en dan eenzijdig te wijzigen of bij te werken wanneer het hotel dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze gasten, vestigingen, strategische marketingpartners en dienstverleners, of om een ander doeleinde te kunnen realiseren. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op onze website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Ontwikkelingen in wet- en regelgeving, regulering

Indien u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy- of beveiligingskwesties, kunt u ons per e-mail bereiken via [email protected].